Selskapets hovedaktivitet er mekling mellom Norge og Litauen, søk av nye kunder i begge av landene, samt representasjon av det ene landet overfor det andre eller aktuelle landet. Teamet vårt har klart å opparbeide en betydelig erfaring innen områdene nevnt ovenfor. Vi skal bidra til å etablere seg i de nye markedene!

Hvorfor kan du ha nytte av disse tjenestene?

Utøvelse av virksomhet gjennom en representant er en gunstig løsning fordi man kan redusere investeringskostnader. Ved å benytte seg av sine kunnskaper, kompetanse, opplysninger, kontakter og ved å kunne det lokale språket, kan representanten få raskere og lettere tilgang til det lokale markedet. Dette er for å spare den verdifulle tiden din. Vi forplikter oss til å ikke avsløre kundeopplysninger som vi ble gjort kjent med eller den informasjon som ble gjort tilgjengelig eller kjent ved samarbeid med kunden.

Kundesøk i Norge eller Litauen

Vi hjelper litauiske eller norske selskaper til å finne selskaper for samarbeid i Norge eller Litauen. Hvordan virker dette? Dere oppgir deres potensielle kunder, gir detaljert beskrivelse av den tjeneste dere yter, bestemmer satser for det norske eller litauiske markedet. Teamet vårt driver med utvalg av potensielle kunder, gjennomfører forhandlinger i forbindelse med regulering av priser, tjenester eller frister.

Mekling mellom litauiske og norske selskaper

Vi tilbyr meklings-/forhandlingstjeneste. Dere kan oppgi selskapet vårt som representant eller kontaktperson i Norge eller Litauen. Da skal teamet vårt bidra til håndtering av saker som oppstår med potensielle/eventuelle kunder i Norge eller Litauen.

Innføring av norsk tjeneste i litauisk marked, representasjon

Vi skal drive med reklame for den tjenesten dere yter eller bidra til at den kommer inn i det litauiske markedet.

TEAM

DAGLIG LEDER

Jonas Kirklys

litauisk, norsk, engelsk, russisk språk

KONTAKTINFORMASJON

+47 459 79 302 / +370 60 335 335

KONSULENT

Giedrė Lukšienė

litauisk, engelsk, språk

KONTAKTINFORMASJON

BETKON AS

Foretaks nr.: 922 290 830

Adresse: Semsveien 155, 1384 Asker, Norway

Fakturaadresse: faktura@betkon.lt

+47 459 79 302 / +370 60 335 335

Legg igjen din forespørsel, og vi vil kontakte deg!